Uchwała Nr IX/71/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej w miejscowości Dziadowice