Zarządzenie Nr 6/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok