Zawiadomienie Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 28.12.2018 r., o wpływie odwołania od decyzji z dnia 22.11.2018 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania

Treść do pobrania poniżej: