Zarządzenie Nr 5/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Malanowie