Uchwała Nr IX/72/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 31.08.2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok