Uchwała Nr III/20/2018 Rady gminy Malanów z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Kotwasice w Gminie Malanów