Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Poroże w Gminie Malanów