Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie pomnika przyrody