Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok