Uchwała Nr III/15/2018 rady Gminy Malanów z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2019-2032