Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetwego