Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2018-2032