Zarządzenie Nr 4/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie na rok 2019.