Uchwała Nr X/74/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 4 października 2011 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie i Sądu Rejonowego w Turku