Zarządzenie Nr 3/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/Z/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok