Uchwała Nr X/75/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok