Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Malanów