Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kotwasice