Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku na 2019 rok