Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok