Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Malanów