Uchwała Nr XI/76/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Malanów