Zarządzenie Nr 2/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Malanów