Zarządzenie Nr 1/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok