Uchwała Nr XI/77/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Malanów