Uchwała Nr XI/78/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów w obrębie mniejscowości Malanów, Grąbków i Żdżenice