Uchwała Nr XLII/308/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2018-2032