Uchwała Nr XLII/307/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.