Uchwała Nr XI/79/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości Kotwasice w granicy drogi Kotwasice - Zygmuntówek