Zarządzenie Nr 260/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Malanów na rok 2019