Zarzadzenie Nr 259/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2019-2032