Uchwała Nr XI/80/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosku na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Gminy Malanów na 2012 rok