Zarządzenie Nr 258/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 2 listopada 2018 roku w sprawie wdrożenia mechanizmu podzielonej płatności.