Zarządzenie Nr 255/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok