Uchwała Nr XII/83/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"