Gmina Malanów Turecka 16,

 62-709 Malanów

 RI.271.8.2018.DW                                                              Malanów dnia: 2018-10-15

                                               POWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

 W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

„Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie”  w ramach  projektu pn. „Modernizacja sieci  wodociągowej, kanalizacji i stacji uzdatniania wody w Malanowie”

 

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „AUTOMATYK” Barbara Kondratowicz, Zbiersk Cukrownia 68/2, 62-830 Zbiersk

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta  w świetle przyjętych w SIWZ  kryteriów,                                             Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr

 

Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty)

Cena – 60%

Długość okresu gwarancji – 40%

Razem

1.

Instalcompact Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 23

62-080 Tarnowo Podgórne

 

45,53

40,00

85,53

2.

HYDRO-MARKO

Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Wojska Polskiego 139

63-200 Jarocin

49,67

40

89,67

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „AUTOMATYK” Barbara Kondratowicz

Zbiersk Cukrownia 68/2

62-830 Zbiersk

60

40

100,00

4.

P.P.U. PRO-MET

H. Kobusiński i wspólnicy Spółka Jawna

ul. Borecka 29a

63-720 Koźmin Wlkp.

54,44

40

91,44

 

W postępowaniu nie dopuszczono  do dynamicznego  systemu zakupów,

W postępowaniu nie ustawiono  dynamicznego systemu zakupów

Postępowanie nie zostało unieważnione