Zarządzenie Nr 253/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok