Uchwała Nr XII/85/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia od Gminyt i Miasta Tuliszków do prowadzenia zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu dziennego ośrodka wsparcia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi