Uchwała Nr XL/305/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2018-2032