Uchwała Nr XL/304/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok