Uchwała Nr XII/86/2011 Rady Gmiuny Malanów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Malanów do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 pod nazwą "Program Rozwoju Ucznia w Gminie Malanów" wspólfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego