Uchwała Nr XL/294/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 27 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kotwasice