Uchwała Nr XL/292/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 27 wrzesnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Feliksów