Uchwała Nr XL/288/2018 Rady Gminy Malanów w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Celestyny