Uchwała Nr XII/87/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2012