Uchwała Nr XL/286/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Malanów w sprawie ustalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Malanów na lata 2018-2022"