Uchwała Nr XL/285/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 27 września 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malanów w miejscowości Miłaczewskie Młyny