Uchwała Nr XL/283/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 27 września 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości Celestyny