Uchwała Nr XII/88/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych