Uchwała Nr XII/89/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok